Вивчення програми "1 С:Бухгалтерія 8.2". Курси у Кропивницкому в учбовому центрі "Академія Успіху - Кропивницький".


Курс вивчення програми «1 С: Бухгалтерія 8.2.» побудований на наскрізному практичному прикладі.

Послідовно розглядаються всі етапи роботи з програмою від початкового заповнення основної довідкової інформації і введення початкових залишків за рахунками обліку до одержання підсумкової бухгалтерської звітності.


Після проходження навчання, бажаючим надається супровід і допомога в пошуку роботи та проходження співбесіди.


Для Вас працюють ранкові, денні та вечірні групи. Також Ви можете вибрати для себе формат індивідуального навчання.


Діють різні програми лояльності. Гнучка система знижок.
Більш детальна інформація - за телефоном.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Тема  1. Введення в курс 1С: Бухгалтерія. Основи роботи з програмою

Створення нової інформаційної бази.

Основні терміни і поняття комп'ютерного обліку в курсі 1С.

Знайомство з планом рахунків.

Введення відомостей про підприємство.

Введення інформації в довідники: співробітники, контрагенти, рахунки нашої фірми, необоротні активи.

Видалення інформації.

Установка інтервалів дат.

Практичне завдання: заповнення довідників.

Тема  2. Операції і проводки в курсі 1С: Бухгалтерія

Форма введення бухгалтерської операції.

Журнал операцій.

Ручне введення проводок.

Введення проводок методом копіювання.

Збереження введеної інформації.

Перегляд операцій та проводок у курсі 1С.

Журнал проводок.

Повний журнал.

Практичне завдання: введення початкових залишків.

Тема  3. Інформація про стан рахунків бухгалтерського обліку в курсі 1С: Бухгалтерія

Стандартні звіти: оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, шахматка і т.д.

Деталізація та оновлення показників звіту.

Регламентовані звіти.

Формування та аналіз бухгалтерського баланса.

Практичне завдання: реєстрація статутного капіталу (ручне введення проводок), купівля обладнання (ручне введення проводок), надходження основного засобу як внесок у статутний капітал (ручне введення проводок), створення звітів.

Тема  4. Касові операції в курсі 1С Облікова процедура. Введення операцій і проводок за допомогою документів.

Документи "Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер".

Введення документів методом копіювання.

Формування і друк касової книги.

Практичне завдання: внесення частки до статутного капіталу у вигляді грошового внеску в касу, отримання грошових коштів у касу з розрахункового рахунку на операційно-господарські потреби, здавання грошей з каси на розрахунковий рахунок в якості внеску в статутний капітал.

Тема  5. Банківські операції в курсі 1С для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері

Облікова процедура.

Навчання в 1С настроювання плану рахунків.

Організація аналітичного обліку.

Введення операцій по розрахунковому рахунку з використанням документа "Банківська виписка".

Взаємозв'язок касових і банківських операцій.

Практичне завдання: перерахування суми на розрахунковий рахунок в якості внеску в статутний капітал.

Тема  6. Облік розрахунків з постачальниками в курсі 1С: Бухгалтерія для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері

Реєстрація нової організації в довіднику «Контрагенти».

Реєстрація рахунків в документі "Договір" або "Рахунок-вхідний".

Створення платіжного доручення. Введення банківської виписки з використанням платіжного доручення.

Прибуткування товарів, матеріалів і т.д.

Реєстрація податкової накладної.

Оформлення повернення постачальнику.

Практичне завдання: оплата придбання основних засобів, придбання матеріалів і товарів, покупка малоцінних швидкозношуваних предметів, придбання матеріалів підзвітною особою.

Тема  7. Необоротні активи в курсі 1С: Бухгалтерія для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері

Введення необоротних активів в експлуатацію.

Безоплатне надходження необоротних активів.

Амортизація необоротних активів.

Використання документа "Нарахування зносу".

Аналіз даних з обліку амортизації необоротних активів.

Оформлення ремонту необоротних активів за допомогою документа "Модернізація необоротних активів".

Практичне завдання: ввести в експлуатацію придбані основні засоби, нарахувати знос, оформити ремонт автомобіля.

Тема  8. Використання МШП в курсі 1С: Бухгалтерія

Введення в експлуатацію МШП.

Аналіз результатів введення документа.

Документ "Списання МБП".

Результати введення документа.

Аналіз інформації з обліку МШП.

Практичне завдання: ввести в експлуатацію придбані МШП, оформити списання електродрилі та комплекту свердел.

Тема  9. Облік витрат на оплату праці в курсі 1С для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері

Настроювання плану рахунків.

Введення довідкової інформації.

Використання документа "Нарахування зарплати".

Створення документа "Виплата зарплати".

Аналіз результатів введення даних по заробітній платі.

Практичне завдання: нарахувати зарплату всім співробітникам підприємства, оформити отримання грошових коштів з розрахункового рахунку в касу, роздрукувати платіжну відомість за допомогою документа "Виплата зарплати".

 

Тема 10. Використання матеріальних запасів. Випуск готової продукції

Відпуск матеріалів на загальногосподарські витрати.

Використання документа "Списання ТМЦ".

Відпуск матеріалів на основне виробництво.

Використання документів "Попередня калькуляція" і "Остаточна калькуляція".

Оформлення відпуску матеріалів за відсутності достатнього запасу на складі.

Введення операції по приходу матеріалу "заднім числом".

Повторне проведення документів по витраті матеріалів.

Практичне завдання: визначення собівартості продукції і списання матеріалів на виробництво за допомогою "калькуляції", списання матеріалів на ремонт адміністративного приміщення.

Тема 11. Облік розрахунків з покупцями в курсі 1С: Бухгалтерія

Реєстрація договору.

Виписка рахунку.

Реєстрація банківської виписки.

Оформлення видаткової накладної.

Виписка та реєстрація податкової накладної.

Реалізація продукції в роздріб через склад магазину.

Складські операції: переміщення, інвентаризація і т.д.

Практичне завдання: оформити реалізацію виготовленої продукції, придбати і реалізувати товари оптом і в роздріб.

Тема 12. Облік орендованих необоротних активів у курсі 1С: Бухгалтерія

Створення нового довідника короткостроково орендованих ОС.

Створення нового видів субконто "Короткострокові орендовані НА".

Реорганізація аналітичного обліку на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані НА".

Операції з позабалансовими рахунком: постановка орендованого необоротного активу на облік.

Розрахунки з орендодавцем.

Практичне завдання: оформити оплату оренди виробничого корпусу, поставити орендоване ОС на позабалансовий облік.


 

Контактна інформація про нас:
Адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних (Калініна), 14
тел. 099-273-41-45, 098-36-772-55, 063-651-35-88 
e-mail: gayvoronska.os@gmail.com
сайт: www.kursy-kirovograd.com.ua

© 2008 Учебный центр "Академия Успеха".